Pillar 2 și deducerea suplimentară a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare

Pillar 2 și deducerea suplimentară a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare

Globe/ Pillar 2 Începând cu 1 ianuarie 2024, companiile ce aparțin unui grup ce realizează o CA mai mare de 750 M€ în doi dintre ultimii 4 ani vor fi supuse unei cote de impozit minim efectiv pe profit la nivel global, de 15%. Două situaţii vor fi posibile: • Companiile din România vor plăti […]

Domenii de specializare inteligentă la nivel național – REXCD

Domenii de specializare inteligentă

Bioeconomie 1.1 Tehnologii pentru economia albastră Include tehnologiile inovative pentru creșterea sustenabilității și valorificarea superioară a resurselor marine – minerale, energetice neconvenționale, biologice. 1.2 Ameliorarea semințelor și raselor Crearea de soiuri/varietăți/hibrizi/ideotipuri de plante și rase de animale mai bine adaptate la noile provocări din agricultură și silvicultură, precum schimbările climatice, factorii de stres biotici și […]

Certificarea activităților de cercetare (REXCD)

Certificarea activităților de cercetare (REXCD)

Obiectivul acestui articol este de a aduce în atenția contribuabililor câteva probleme legate de Certificarea activităților de cercetare (REXCD) în contextul aplicării facilității fiscale prevăzute la art. 20 Cod fiscal. De asemenea, prezentăm mai jos și câteva soluții la aceste probleme. Legea (art. 20 Cod Fiscal) (1) La calculul rezultatului fiscal, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, […]

Deducerea cheltuielilor de cercetare – cheltuieli capitalizate

Deducerea cheltuielilor de cercetare

Pentru a aplica deducerea cheltuielilor de cercetare, așa cum este prevăzut la art. 20 Cod fiscal, Normele de aplicare precizează : Cheltuieli eligibile (1) Cheltuielile eligibile luate în calcul la acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal sunt următoarele: a) cheltuielile cu amortizarea sau cu închirierea imobilizărilor corporale şi necorporale sau o parte din aceste cheltuieli […]

Certificarea activităților de cercetare-dezvoltare

Certificarea activităților de cercetare

Context Ieri (31/10/2022) a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului cercetării, inovării și digitalizări nr 21 578/14 octombrie 2022. Acest ordin  explică condițiile de eligibilitate și selecție a experților REXCD, metodologia de selecție a acestora și normele pentru certificarea activităților de cercetare-dezvoltare. În ceea ce privește selecția experților, aceștia trebuie să dețină titlul științific de doctor […]

Modificări norme de aplicare facilități cercetare-dezvoltare

Norme aplicare facilități cercetare

Zilele trecute a apărut în Monitorul oficial un ordin (OMFP nr. 3265/2022) care se adresează contribuabililor ce realizează activități de cercetare-dezvoltare. Acest ordin completează/modifică vechile norme de aplicare ale facilității pentru cercetare. Modificările aduse sunt de mai multe tipuri. Noile norme de aplicare aduc modificări legate de descrierea proiectelor Prin noile norme de aplicare ale facilității […]

Deduceri R&D în cazul lucrărilor subcontractate

Deduceri RD în cazul lucrărilor subcontractate

Vom vorbi în acest articol despre cine poate beneficia de deduceri RD în cazul lucrarilor subcontractate. « (4) În situaţia în care o parte dintre activităţile de cercetare-dezvoltare efectuate de un contribuabil sunt efectuate de un terţ (subcontractate), la comanda sa, stimulentele fiscale se acordă acestuia dacă sunt îndeplinite condiţiile din prezentul ordin, iar contribuabilul […]

Cheltuieli eligibile pentru facilitățile fiscale R&D

Cheltuieli eligibile

Prezentăm în cele ce urmează cîteva noțiuni referitoare la cheltuieli eligibile în contextul facilităților fiscale de RD prevăzute la art. 20 cod Fiscal. Stimulentele fiscale pentru activităţile de cercetare dezvoltare reprezintă reducerea rezultatului fiscal de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentară, în proporţie de 50%, a unor cheltuieli efectuate de aceştia în anul fiscal […]

Inovare în domeniul automotive

Inovare în domeniul automotive

Având în vedere tendinţele actuale de dezvoltare în acest domeniu, marile zone de inovare în domeniul automotive au ca obiectiv principal următoarele evoluţii (reprodus după www.eucar.be): Analizând separat aceste sub-obiective, observăm că fiecare dintre ele are potenţialul de a avea o componentă R&D. Acest lucru se explică prin faptul că numărul de elemente ce intră în […]

Facilități fiscale pentru îmbunătățirea rezultatului financiar

Facilități fiscale

Context Din 2016, există o lege, însoțită de norme de aplicare, ce permite companiilor românești implicate în activități de dezvoltare să beneficieze de facilități fiscale. De ce este interesantă această deducere? Deoarece permite o îmbunătățire semnificativă a profitului net al companiilor. Poate că vi se pare că 8% din cheltuielile efectuate în activitățile eligibile este puțin. Aflați că există […]