Innovation Team – Consultanță Facilități Fiscale

Facilități fiscale cercetare

Consultanță facilități fiscale cercetători

Această facilitate este adresată persoanelor fizice ce realizează venituri din salarii ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare. Rezultatul aplicării facilității fiscale este scutirea de la plata impozitului pe salariu, proportională cu timpul petrecut în proiectele eligibile.

Conform normelor de aplicare, o societate de drept privat ce deţine un cod CAEN pentru cercetare-dezvoltare, poate aplica pentru angajaţii săi scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor prevăzută la articolul 60 cod Fiscal (punctul 3).

Pentru aplicarea acestei facilități fiscale, companiile trebuie să dispună de un document ce descrie:

 • Datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare :
  • Domeniul de cercetare, dezvoltare și inovare;
  • Tipul sursei de finanțare (public/privat/național/extern);
  • Perioada de desfășurare;
  • Obiectivele;
  • Caracterul de noutate și/sau inovativ al rezultatului;
  • Bugetul, cu evidențierea distinctă a cheltuielilor corespunzătoare veniturilor din salarii și asimilate salariilor aferente personalului încadrat în proiect;
  • Indicatorii de rezultat definiți.
 • Argumentarea faptului că acest proiect este eligibil
 • Fișele de pontaj corespunzătoare proiectului;
 • Statul de plată întocmit separat pentru fiecare proiect.
„Proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, astfel cum este definit în Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să conțină elementele definitorii ale proiectului, respectiv: a) scopul; b) domeniul de cercetare, dezvoltare și inovare; c) obiectivele; d) perioada de desfășurare; e) tipul sursei de finanțare (public/privat/național/extern); f) bugetul, cu evidențierea distinctă a cheltuielilor corespunzătoare veniturilor din salarii și asimilate salariilor aferente personalului încadrat în proiect; g) caracterul de noutate și/sau inovativ al rezultatului; h) indicatorii de rezultat definiți.

Servicii oferite

Consultanță facilități fiscale cercetători

Pentru aplicarea acestei facilități fiscale, INNOVATION TEAM oferă următoarele servicii:

 • Evaluarea activităților și proiectelor, în vederea încadrării în categoriile de activități de cercetare-dezvoltare și/sau inovare, respectiv cercetare-dezvoltare aplicată și/sau dezvoltare tehnologică;

 • Realizarea argumentariului de eligibilitate (descrierea tehnică);

 • Verificarea pontajului persoanelor implicate în proiecte eligibile;