Innovation Team – Consultanță Facilități Fiscale

Facilități fiscale cercetare

Consultanță facilități fiscale companii

Codul fiscal român oferă companiilor posibilitatea de a aplica, pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, o deducere suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporție de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activități.

Deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual; în cazul în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează în următorii 7 ani consecutivi pierderii.

Această facilitate permite companiilor sa economisească 8% din cheltuielile pe care le efectuează în proiecte de cercetare-dezvoltare.

Aproximativ 400 de companii beneficiază de facilități fiscale pentru cercetare aplicabile la impozitul pe profit. Sumele economisite se ridică până la 2 milione de euro, pentru fiecare an fiscal.

Pentru a beneficia de această deducere suplimentară a cheltuielilor de cercetare dezvoltare, activităţile eligibile trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

  • să fie cuprinse într-un proiect, care să conțină cel puţin următoarele elemente: obiectivul stabilit, perioada de desfăşurare, domeniul de cercetare-dezvoltare, sursele de finanţare, categoria rezultatului (de exemplu: studii, scheme, tehnologii, produse informatice, reţete şi
  • să fie din categoriile activităţilor de cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică/dezvoltare experimentală
Activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a) sunt cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare, astfel cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, identificat prin următoarele elemente : 1. scopul proiectului şi obiectivele proiectului, 2. perioada de desfăşurare, 3. domeniul de cercetare-dezvoltare, 4. resursele alocate proiectului (sursele de finanţare şi, dacă este cazul, echipa de proiect şi infrastructura de cercetare) 5. bugetul proiectului 6. categoria rezultatului activităţii de cercetare-dezvoltare, conform art. 74 din Ordonanţa Guvernului nr 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare 7. caracterul inovativ

Cum vă putem ajuta

INNOVATION TEAM oferă servicii de consultanță astfel încât companiile să beneficieze de deducerile prevăzute în art. 20 Cod Fiscal. Mai exact, aceste servicii se referă la:

  • Evaluarea activităților și proiectelor desfășurate, în vederea încadrării în categoriile de activități de cercetare-dezvoltare/ dezvoltare tehnologică/dezvoltare experimentală;
  • Identificarea cheltuielilor eligibile și determinarea sumei finale ce urmează să fie dedusă;
  • Descrierea proiectelor eligibile, conform criteriilor de eligibilitate;
  • Explicarea metodologiei folosite pentru determinarea activităţilor şi cheltuielilor eligibile;
  • Asistență în certificarea proiectelor. Rata de succes a certificărilor proiectelor clienților noștri (100%), conform normelor REXCD, arată că procesul nostru permite selecționarea eficace a proiectelor eligibile precum și argumentarea eligibilității lor.