Întrebări frecvente

Aceasta este una dintre cele mai frecvente întrebări primite. Da, deoarece în situația în care lucrările sunt făcute în cadrul unui contract, cel care execută lucrările (prestatorul) poate beneficia de deducerea fiscală pentru cercetare, dacă aceste activități îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

În cazul în care și activitatea prestatorului și a beneficiarului răspund criteriilor de eligibilitate, fiecare dintre aceștia va avea dreptul să aplice facilitatea fiscală pentru cercetare dezvoltare.

Timpul alocat variază în funcție de numărul de proiecte eligibile, și, desigur, de valoarea economiei pe care aplicarea facilității fiscale o va genera. Acest timp alocat va fi necesar pentru:

– planificarea întâlnirilor cu responsabilii tehnici pentru a identifica proiectele eligibile;

-identificarea criteriilor de eligibilitate în activitățile derulate;

-furnizarea cheltuielilor realizate pentru desfășurarea activităților eligibile;

-identificarea documentelor ce pot fi folosite pentru descrierea proiectelor (dacă există);

-validarea descrierii tehnice și a calculului final.

De restul se va ocupa Innovation Team

Avem nevoie să înțelegem cât mai bine proiectele Dvs. Din acest motiv, principalii noștri interlocutori sunt persoanele implicate direct în proiecte. În plus, avem nevoie de suportul echipelor financiare pentru furnizarea datelor brute legate de cheltuielile efectuate în activitățile eligibile.

Desigur, deși este necesar ca activitățile pentru care doriți să beneficiați de deducerea suplimentară a cheltuielilor de cercetare să se desfășoare în România sau în Spațiul Economic European.

Nu orice activitate ce presupune dezvoltarea de produse noi este eligibilă; pentru acest lucru, mai este nevoie de „ingredientul secret”, și anume dificultățile/ incertitudinile tehnice. În cazul în care numărul proiectelor eligibile este considerabil, acestea pot fi regrupate. Regruparea se realizează în funcție de dificultățile tehnice pe care trebuie să le depășim, rezultând mai puține descrieri tehnice. 

Această regrupare are ca rezultat un efort administrativ mai redus.

Cele două facilități fiscale legate de cercetare sunt diferite:

– scutirea de impozit pe veniturile angajaților din cercetare (PIT, personal income tax) este un beneficiu ce este acordat persoanei fizice.

– deducerea suplimentară a cheltuielilor de cercetare dezvoltare (CIT, corporate income tax) este un avantaj competițional pentru companiile cu acest tip de activități. 

Mai mult de atât, cele două tind să devină complementare: majoritatea elementelor din descrierea proiectelor necesară pentru CIT pot fi folosite și pentru PIT.