Innovation Team – Consultanță Facilități Fiscale

Facilități fiscale cercetare

Deduceri R&D în cazul lucrărilor subcontractate

Deduceri RD în cazul lucrărilor subcontractate

Vom vorbi în acest articol despre cine poate beneficia de deduceri RD în cazul lucrarilor subcontractate.

« (4) În situaţia în care o parte dintre activităţile de cercetare-dezvoltare efectuate de un contribuabil sunt efectuate de un terţ (subcontractate), la comanda sa, stimulentele fiscale se acordă acestuia dacă sunt îndeplinite condiţiile din prezentul ordin, iar contribuabilul beneficiar nu va lua la calculul propriului stimulent fiscal cheltuielile înregistrate din partea acestui terţ. »[1]

Acest extras din normele de aplicare ale deducerilor fiscale pentru activităţile de cercetare – dezvoltare, deşi alambicat la prima vedere, spune următoarele:

  • Beneficiarul (cel care plasează comanda) nu va lua în calculul propriului stimulent fiscal cheltuielile pentru activtățile subcontractate;
  • Pentru ca prestatorul să poată lua în calculul stimulentului fiscal această comandă, este necesar ca activitatea desfăşurată să satisfacă condiţiile de eligibilitate.

Concluzie

Aşadar, vedem că într-o relaţie beneficiar-prestator, prestatorul este cel care are dreptul să aplice aceeastă facilitate. În cazul în care prestatorul nu doreşte să aplice aceasta deducere, faptul că poate aplica poate reprezenta un avantaj în negocierea contractelor. În cazul în care sunteţi beneficiar şi doriţi să luaţi în calcul deducerea, trebuie să vă asiguraţi că acest lucru nu a fost făcut de către prestator. Astfel puteți evita dubla deducere. Într-adevar, legiuitorul nu exclude luarea cheltuielilor de subcontractare în calculul stimulentului fiscal al beneficiarului, aceasta categorie fiind menționată în cheltuielile eligibile.

Lucrări subcontractate din care rezultă brevete

Ce se întâmplă în cazul în care în urma prestaţiei executate rezultă brevete/produse de proprietate intelectuală? Brevetele sunt considerate rezultate ale cercetării, revenind, în majoritatea cazurilor, beneficiarilor. Însă, modul de valorificare a rezultatelor cercetării nu este o condiţie de eligibilitate pentru aplicarea deducerii. Condiţiile de eligibilitate sunt (cumulativ):

  • conditia de conținut a proiectului: obiectivul, perioada, domeniul de cercetare-dezvoltare, sursele de finanţare, categoria rezultatului, caracterul inovativ ;
  • sunt din categoriile activităţilor de cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică. »

Faptul că activităţile au fost realizate în cadrul unui contract, rezultând un brevet al cărui deţinător este beneficiarul comenzii nu reprezintă condiţii de neeligibilitate ! Situaţiile în care o activitate nu este eligibilă sunt clar enumerate în normele de aplicare iar aceste cazuri nu se numără printre ele.

Deducerea suplimentară a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare este un stimulent menit să accelereze dezvoltarea de expertiză, transferul tehnologic şi avansul concurenţial. Aceasta analizează doar cheltuielile efectuate și activtățile şi nu sursa veniturilor pentru a plăti aceste cheltuieli.

[1] ORDIN Nr. 1056/4435/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

[2] Art. 20 Cod Fiscal

Acest articol a fost publicat inițial aici.