Innovation Team – Consultanță Facilități Fiscale

Facilități fiscale cercetare

SERVICII CONSULTANȚĂ FACILITĂȚI FISCALE

În contextul global actual şi al dorinței de creştere a eficienţei activităţilor economice a companiilor, este mai mult decât necesar să beneficiați de facilități fiscale pentru cercetare şi dezvoltare.

Societățile plătitoare de impozit pe profit, cu activități industriale și tehnice, bazate pe “hard science”, desfășurate pe teritoriul României sau EEE, pot beneficia de facilități fiscale pentru cercetare şi dezvoltare.

Se acordă societăţilor ce realizează activităţi de cercetare aplicativă/dezvoltare experimentală/dezvoltare tehnologică şi are ca efect o reducere a impozitului datorat de societăţi egală cu 8% din cheltuielile eligibile.

Oferim servicii de redactare, audit, formare în zona de facilități fiscale pentru companii și cercetători.