Innovation Team – Consultanță Facilități Fiscale

Facilități fiscale cercetare

Modificări norme de aplicare facilități cercetare-dezvoltare

Norme aplicare facilități cercetare

Zilele trecute a apărut în Monitorul oficial un ordin (OMFP nr. 3265/2022) care se adresează contribuabililor ce realizează activități de cercetare-dezvoltare. Acest ordin completează/modifică vechile norme de aplicare ale facilității pentru cercetare.

Modificările aduse sunt de mai multe tipuri.

Noile norme de aplicare aduc modificări legate de descrierea proiectelor

Prin noile norme de aplicare ale facilității pentru cercetare se introduc elemente noi ce trebuie conținute de descrierea proiectului. Acestea sunt bugetul proiectului, scopul acestuia, echipa de proiect şi infrastructura de cercetare. Noile elemente cerute se armonizează cu cele necesare pentru aplicarea facilității fiscale prevăzută la art. 20 Cod Fiscal.

Această schimbare este una cu un impact redus pentru contribuabilii ce aplică facilitatea fiscală prevăzută la art 20 Cod Fiscal.

Ca rezultat implementării noilor norme de aplicare, contribuabilii ce doresc să aplice ambele facilităţi fiscale (art. 20 şi art. 60) vor fi avantajați. Mai exact, vor putea folosi descrierea proiectelor făcută pentru aplicarea deducerii suplimentare a cheltuielilor din calculul impozitului pe profit și la justificarea scutirii prevăzute în art. 60 Cod Fiscal.

Totodată, se definesc categoriile de rezultat ce pot fi obţinute în urma activităţii de cercetare-dezvoltare:

 • documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea
 • brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi altele asemenea
 • tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode şi altele asemenea;
 • obiecte fizice şi produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv;
 • colecţii şi baze de date

Modificări legate de tipurile de activități eligibile

Se precizează că în cadrul activităţilor de dezvoltare tehnologică se va lua în considerare activitatea de dezvoltare experimentală. Aceasta este activitatea sistematică, folosind cunoştinţe rezultate din cercetare şi/sau din experienţa practică, care urmăreşte producerea de noi materiale/produse /dispozitive. Un alt obiectiv al acestor activități poate fi instituirea de noi procese, sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor existente.

Noile norme de aplicare aduc modificări legate de certificarea proiectelor

De asemenea, prezentul Ordin aduce lămuriri asupra  certificării activităţilor de cercetare-dezvoltare. Dacă până în momentul actual, certificarea proiectelor era opţională, ea devine obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru marii contribuabili.

Deşi momentan nu este precizat momentul în care trebuie realizată această certificare, și căror ani fiscali se aplică, din prudenţă recomandăm ca ea să fie făcută înaintea depunerii declaraţiei ANAF 101. Pentru certificare este nevoie să deţineţi o descriere a proiectelor. Această descriere trebuie să conțină și argumentarea că proiectele răspund criteriilor de eligibilitate.

Acest proces de certificare nu reprezintă o noutate pentru Innovation Team. Într-adevăr, avem clienţi ce au supus certificării descrierile tehnice întocmite de către Innovation Team, rata de certificare fiind de 100%.

Conform noilor norme de aplicare, certificarea  rămâne opţională pentru contribuabilii mici şi mijlocii şi pentru proiectele ce au fost finanţate din fonduri publice naţionale şi internaţionale.

Modificări...sau nu?

Observăm în noul articol 8 faptul că trimiterile la comentariile din Manualul Frascati au dispărut. Atenţie însă, acest fapt nu înseamnă că pentru determinarea eligibilităţii proiectelor, nu se vor mai folosi cele 5 criterii de eligibilitate.

Menţinerea criteriilor de eligibilitate din Manualul Frascati se va realiza din mai multe motive.

În primul rând, aceste criterii sunt baza discriminării activităţilor de cercetare-dezvoltare de activităţile de inovare sau de activităţile de rutină iar textele legale în vigoare menţin aceste criterii. Explicaţiile pe larg mai jos: 

 • Caracterul de noutate este ilustrat în definițiile activităţilor eligibile. Obiectivul proiectul trebuie să fie « producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor existente”. Membrii Registrului sunt persoane cu o vastă experienţă academică, fiind cunoscători ale ultimelor evoluţii şi tehnologii din domeniile pe care le vor expertiză. Caracterul inovativ al dezvoltării trebuie documentat din perspectiva cunoştinţelor totale accesibile şi disponibile. Astfel, caracterul de noutate sau îmbunătăţirea semnificativă al produselor/serviciilor nu trebuie documentat doar din prisma cunoştinţelor de care dispuneţi în intern.
 
 • Incertitudinile/dificultăţile tehnice care trebuie eliminate în cadrul proiectului sunt menţionate în normele de aplicare ale facilităţii fiscale. Astfel, sunt incluse în categoria de activităţi eligibile „activităţile de testare efectuate în vederea soluţionării incertitudinilor ştiinţifice şi tehnologice”.
 
 • Caracterul sistematic şi creativ al activităţilor este menţionat în definiţia proiectului astfel cum este el definit în Ordonanţa Guvernului nr 57/2002. „Proiect de cercetare-dezvoltare – modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program [caracter de creativitate], cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată [caracter sistematic] utilizând resursele alocate şi căruia îi este ataşat un set propriu de reguli, obiective şi activităţi.”
 
 • Caracterul reproductibil al activităţilor este ilustrat în noile norme de aplicare. Astfel, descrierea proiectului trebuie să conţină şi rezultatul acestuia.
 •  

  Notă ulterioară: menținerea criteriilor de eligibilitate a fost confirmată.

  Acest articol a fost publicat inițial aici.