Innovation Team – Consultanță Facilități Fiscale

Facilități fiscale cercetare

Cheltuieli eligibile pentru facilitățile fiscale R&D

Cheltuieli eligibile

Prezentăm în cele ce urmează cîteva noțiuni referitoare la cheltuieli eligibile în contextul facilităților fiscale de RD prevăzute la art. 20 cod Fiscal.

Stimulentele fiscale pentru activităţile de cercetare dezvoltare reprezintă reducerea rezultatului fiscal de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentară, în proporţie de 50%, a unor cheltuieli efectuate de aceştia în anul fiscal respectiv, pentru activităţile de cercetare dezvoltare [1]. Un exemplu de calcul al beneficiilor este dat mai jos :

Etapele calculului

Primul pas pentru a putea beneficia de aceste stimulente este identificarea activităților eligibile. Odată ce aceste activități au fost identificate, se identifică apoi ce cheltuieli sunt asociate acestor activități. Acestea pot fi din următoarele categorii [2] :

Un punct important de reținut din textele în vigoare este acela ca obținerea stimulentului fiscal nu este condiționată de sursa finanțării, care poate fi astfel internă sau externă. Pentru calculul deducerii se analizează doar cheltuielile efectuate.

Cheltuielile eligibile sunt cele înregistrate în contabilitate, pe baza documentelor justificative, potrivit reglementărilor contabile aplicabile [2] (clasa de conturi 6).

În cazul în care aceste cheltuieli nu sunt înregistrate în totalitate pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, ele pot fi deduse folosind o cheie de repartizare. Elementele pe baza cărora se realizează calculul cheltuielilor eligibile, în cazul în care acestea nu sunt alocate în întregime activităților eligibile sunt următoarele:

  • State de plată ;
  • Timp estimativ petrecut de către personal în activitățile eligibile
  • Facturi (pentru materiale, serviciile executate de terți, materii prime, etc) ;

În cazul în care cheltuielile de dezvoltare se capitalizează, deducerea fiscală se poate aplica în perioada fiscală în care acestea sunt înregistrate sau în perioada în care sunt transferate drept cheltuieli în contul de profit şi pierdere.

 

Concluzie

În concluzie, etapele pentru a putea beneficia de deducerea suplimentară sunt următoarele :

  • identificarea activităților ce pot face obiectul deducerii.
  • identificarea cheltuielilor eligibile și stabilirea corespondenței activitate-cheltuială;
  • descrierea proiectelor eligibile, cuprinzând demonstrarea eligibilității acestora ;
  • certificarea proiectelor, în cazul în care sunteți pe lista marilor contribuabili,
  • depunerea declarației ANAF 101 ;

Innovation Team poate fi partenerul Dvs de încredere pentru fiecare dintre aceste etape.

[1] Art 20, cod Fiscal

[2] ORDIN Nr. 1056/4435/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal.

Acest articol a fost publicat inițial aici.