Cheltuieli eligibile pentru facilitățile fiscale R&D

Cheltuieli eligibile

Prezentăm în cele ce urmează cîteva noțiuni referitoare la cheltuieli eligibile în contextul facilităților fiscale de RD prevăzute la art. 20 cod Fiscal. Stimulentele fiscale pentru activităţile de cercetare dezvoltare reprezintă reducerea rezultatului fiscal de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentară, în proporţie de 50%, a unor cheltuieli efectuate de aceştia în anul fiscal […]